Dasar Privasi Careerjet

Tentang kami
cari kerja mengikut:
di mana:
 

Dasar Privasi Careerjet

Melindungi privasi anda adalah penting untuk Careerjet Ltd ("Careerjet"). Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana Careerjet mengumpul, menggunakan, dan mendedahkan maklumat peribadi yang anda boleh sediakan semasa menggunakan laman webnya - http://www.careerjet.my - ("Laman Web").

Lihat Informasi

Apabila anda menggunakan laman web Careerjet, pelayan kami mungkin mengumpul maklumat secara tidak langsung dan secara automatik mengenai aktiviti anda semasa anda melawat laman web ini, termasuk laman web anda melihat dan kali anda melihat mereka dan maklumat mengenai pelayar yang anda gunakan. Kami menggunakan maklumat pelayaran ini untuk menyesuaikan aspek pengalaman mencari kerja anda, untuk tujuan pentadbiran sistem dan untuk memperbaiki Laman Web ini.

Maklumat Peribadi Anda Khususnya Beri

Anda biasanya boleh melawat laman web kami tanpa mendedahkan apa-apa maklumat peribadi mengenai diri anda. Walau bagaimanapun, di bahagian-bahagian tertentu di Laman Web ini, kami mungkin meminta anda untuk menyerahkan maklumat peribadi seperti nama, alamat e-mel, dan CV anda. Maklumat peribadi anda hanya akan digunakan untuk menyampaikan maklumat tertentu atau perkhidmatan yang anda telah diminta seperti peringatan pekerjaan, untuk tujuan sistem pentadbiran dan juga untuk memperbaiki Laman Web. Dalam setiap e-mel peringatan kerja kita menghantar anda, kami menyediakan kaedah untuk menghentikan langganan untuk e-mel masa depan.

Pendedahan Maklumat Peribadi

Kami tidak mendedahkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga dalam perjalanan biasa operasi, melainkan anda secara khusus meminta Laman Web untuk berbuat demikian, sebagai contoh semasa mengemukakan permohonan anda kepada Perekrut melalui Careerjet atau apabila membuat CV anda boleh dicari dan untuk dilihat oleh perekrut.
Dalam keadaan tertentu, bagaimanapun, kita diwajibkan oleh undang-undang untuk mendedahkan maklumat kepada kerajaan atau pihak ketiga yang lain jika Careerjet menjadi sebahagian daripada organisasi yang lain, organisasi tersebut akan mempunyai maklumat peribadi yang dikumpul oleh Careerjet dan ia akan mengambil alih hak dan kewajipan mengenai maklumat peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

Keselamatan

Untuk membantu melindungi kesulitan maklumat peribadi anda, Careerjet menggunakan langkah-langkah keselamatan yang sesuai dengan maklumat sensitiviti. Walau bagaimanapun, risiko keselamatan dan privasi tidak boleh dihapuskan sama sekali dan Careerjet tidak dapat menjamin bahawa maklumat peribadi anda tidak akan didedahkan dengan cara yang tidak dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami boleh meminda polisi ini pada bila-bila masa dengan menghantar dasar dipinda kepada alamat e-mel yang anda berikan kepada kami atau dengan menyiarkan dasar dipinda pada laman web kami.

Soalan?

Jika anda mempunyai soalan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami.